Myslivecký spolek Příbor I (dále jen MS Příbor I) vykonává právo myslivosti na celkem 1025,5163 ha honebních pozemků. Nejvíce jsou zastoupeny zemědělské pozemky s výměrou 823,5196 ha, dále pak lesní pozemky (162,4010 ha), vodní plochy (15,6347) a ostatní plochy (23,9610). MS Příbor I má momentálně 23 členů a jednoho adepta. Hlavní zvěří v našich podmínkách je zvěř srnčí a drobná (zajíc, bažant) pro kterou jsou stanoveny minimální a normované stavy. Cílem mysliveckého hospodaření MS Příbor I je vytváření optimálních životních podmínek pro zvěř a udržování stavů zvěře na takové úrovni, která zajišťuje minimalizaci škod na lesních a polních kulturách a zároveň vytváří předpoklady pro jejich přirozenou reprodukci.

V průběhu roku MS Příbor I uspořádá minimálně jednu veřejnou společenskou akci, v měsíci červnu – měsíci myslivosti proběhne slavnostní členská schůze. Po honech na drobnou zvěř v měsících listopadu a prosinci se koná tradiční poslední leč na myslivecké chatě na Točně. Myslivecký spolek rovněž zorganizuje pro vlastníky pozemků a členy Honebního společenstva Příbor I jedenkrát v roce společenský večer s pohoštěním.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one