Myslivecké hospodaření

Myslivecký spolek Příbor I vykonává právo myslivosti na honebních pozemcích.

Slovní popis hranice společenství honitby Příbor I:

Výchozím bodem hranice honitby Příbor I je styk společenstevních honiteb Příbor I, Příbor - Hájov a Skotnice na toku řeky Lubiny, který činí rozhraní mezi k.ú. Klokočov a k.ú. Skotnice.

Odtud vede hranice proti toku řeky Lubiny po jejím levém břehu až po splav na Včelínku, kde se stýkají hranice společenstevních honiteb Příbor I, Příbor - Hájov a Lubina.

Od splavu Včelínek vede hranice na západ k mostku po polní přístupové cestě k p. Vojčíkovi, dále příčně přes hlavní cestu Příbor - Lubina na železniční trať Kopřivnice - Příbor, dále po železniční trati Příbor - Kopřivnice až do místa, kde se trať protíná se silnicí Kopřivnice - Lubina. Po této silnici vede hranice kolem komerční banky na kruhový objezd a z kruhového objezdu po silnici Kopřivnice - Závišice až na konec katastrálního území Kopřivnice. Zde odbočí na účelovou cestu vedoucí k lesu Kubáň a po katastrální hranici až ke Kubáni, kde je společný bod k.ú. Kopřivnice, Závišice a Příbor.Dále po staré katastrální hranici Závišice - Příbor kolem pana Vajdy až k hlavní cestě Příbor - Závišice.

Z hlavní cesty od domku p. Bohumínského po přibližovací cestě k potoku Zamrlina (levý břeh), který je starou hranicí k.ú. Závišice - Příbor, po jeho toku až k domku p. Boháče, po k.ú. až do řeky Sedlničky. Dále po toku směrem na společný bod k.ú. Závišice - Sedlnice - Příbor.

Hranice dále vede po k.ú. po kraji lesa zvaném Dubina až k potůčku, který vytéká z Rybské hůrky a po jeho levém břehu až na rozhraní k.ú. Libhošť a Sedlnice. Z potoka se odbočí doleva po cestě k hlavní silnici Nový Jičín - Příbor (I.- 48), po ní na Příbor až k podjezdu na Sedlnici - Libhošť. Dále vede hranice po sjezdu ze silnice I.- 48 od Příbora na Sedlnici. V horní části sjezdu se odbočí doleva po elektrickém vedení až na cestu na Prchalov. Dále po této silnici doprava přes obec Prchalov až k výchozímu bodu popisu hranice vedle mlýna u p. Pargáče na řeku Lubinu, ke styku společenstevních honiteb Příbor I, Příbor - Hájov a Skotnice na toku řeky Lubiny.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one